Home Collection
Design Concept
LANDSCAPE & HARDSCAPE
แนวคิดการออกแบบสวนของคฤหาสน์ The Majestica นี้มีแรงบันดาลใจจากสวนสไตล์ Provence ฝรั่งเศส ที่คำนึงถึงมุมมองจากสวนสู่ภายในบ้าน และมุมมองจากบ้านออกสู่สวน รวมทั้งการใช้งานได้จริงอย่างเป็นส่วนตัวในสวน ด้วยพื้นที่ Outdoor Function in Private Courtyard รองรับกิจกรรมของครอบครัว หรือรับรองแขกคนพิเศษในบรรยากาศที่รื่นรมย์
Home Collection
Design Concept
LANDSCAPE & HARDSCAPE
แนวคิดการออกแบบสวนของคฤหาสน์ The Majestica นี้มีแรงบันดาลใจจากสวนสไตล์ Provence ฝรั่งเศส ที่คำนึงถึงมุมมองจากสวนสู่ภายในบ้าน และมุมมองจากบ้านออกสู่สวน รวมทั้งการใช้งานได้จริงอย่างเป็นส่วนตัวในสวน ด้วยพื้นที่ Outdoor Function in Private Courtyard รองรับกิจกรรมของครอบครัว หรือรับรองแขกคนพิเศษในบรรยากาศที่รื่นรมย์

แนะนำโครงการให้เพื่อนของคุณ

ข้อความของท่าน ได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ โครงการ LADAWAN
ขอบคุณค่ะ